Masáže Petržalka
Lucia Nováková - vedúci masér Masáže Petržalka

REIKI masáže

Reiki pochádza z japončiny a v preklade znamená „univerzálna životná energia“. Toto slovo sa skladá z dvoch slabík, pričom „rei“ opisuje univerzálny, neohraničený aspekt a „ki“ je životná energia, ktorá prúdi všetkým živým. Táto energia pritom nie je ani pozitívna, ani negatívna, je schopná prechádzať naším telom a mobilizovať naše vlastné schopnosti samoliečenia.

Týmto spôsobom môžeme pomôcť nášmu telu „opravovať“ poruchy, ktoré v priebehu života vznikli. Väčšina ľudí má v súčasnej dobe práve tejto energie málo a nie je schopná samočinne pracovať na svojom uzdravení.
Reiki ponúka možnosť využiť práve túto energiu na uzdravenie samého seba a svojich blízkych, alebo môže aspoň napomôcť pri uzdravovaní ako podporná metóda.
Výhodou je, že reiki nevyužíva bioenergiu liečiteľa. Ten pri procese liečenia pôsobí len ako kanál, cez ktorý energia prechádza. Vďaka tomu nedochádza k vyčerpaniu liečiteľa a ani k tomu, aby sa preniesli zdravotné problémy z liečiteľa na klienta a opačne. Teiki lieči človeka komplexným spôsobom. Poskytuje mu pohľad na seba samého, čím je možné konštatovať, že lieči nielen telo, ale aj dušu a myseľ - osobnosť človeka.
 
 
Reiki je fyzikálne registrovateľná energia a súčasne nie je možné v súčastnosti ju nahradiť inými dostupnými zdrojmi energie.
Podľa výskumov a meraní  svetových organizácií pre prácu s energiou, v priebehu emitácie energie z rúk liečiteľa kanálom zdravia po meridiáne ( jednotlivé dráhy energie v ľudskom tele ) vyvinú ruky liečiteľa teplotu až 48st, Celzia
Reiki nieje žiadnou sektou ani náboženským združením. Laickým výkladom:
Cez bioterapeutické schopnosti zasväteného terapeuta-maséra- prechádza harmonizujúca energia vyvíjajúca teplo cielene do miest kde klientpociťuje bolesť,či  problém. "Dobré bunky" sa "naštartujú" a začínajú pracovať v zvýšenej  miere so "zlými bunkami"-votrelcami a naštarruje sa proces "samoliečenia organizmu".
Klient po sedení je zvyčajne veľmi uvoľnený, až ospalý. Proces naštartovania "samoliečby" môže byť občas sprevádzaný aj nežiadúcimi účinkami, ktoré však pominú a sú len znakom, že liečba účinkuje.
V našom centre vykonáva liečenie pomocou  Reiki majiteľka, zasvätená do1. aj  2.stupňa ( schopnosť odovzdávať energiu aj na diaľku ).
Túto terapiu volím po zhodnotení zdravotného stavu klienta, nakoniec klasickej mäkkej masáže ak je klient ochotný spolupracovať.
(V prípade ak sú čakry príliš zanesené, klient má predsudky a negatívny postoj k liečeniu reiky energiu je možné nasmerovať, ale cez kanál zdravia neprenikne )- ako keď zavriete niekomu dvere pred nosom.Energia sa odrazí a rozplynie do priestoru.

Zvážte, či ste otvorený prijať energiu, ktorá naštartuje samoozdravovací proces .

Bez spspolupráce a dôvery klienta v liečiteľa- maséra je takéto sedenie, či masáž spojená s Reiki terapiou zbytočným mrhaním času a energie liečiteľa- maséra

Cena: 50 eur